http://www.molifan.net/thread-648981-1-1.html

魔怀网

 找回密码
 会员注册
【俊吉】信誉代练,价格低廉,代练职业等级,宠物,技能,任务,QQ:188122932 【上官】出售各种宠物/代刷双百胚子号、承接人物等级/人物技能/宠物等级QQ:982965855 【酷酷】2020PK大赛宠 冠军,亚军,季军 精华热卖中,糖糖,琳达,地雷,大象正在热卖 QQ 57668509 【存在★账号宠物店】大量满级账号职业齐全以及大量满级宠王宠等非常多QQ576489521 喵喵王宠店王 卖宠 收宠qq125026585
[小甜]超速度,超低价格,代练所有魔力职业,宠,技能,相比同行6大优势!支持各种抵押,中介! 〖沫沫〗长期收购/各类帐号/宠物/精华,各种退出解脱号,可一起打包.QQ:1312244130 『起点江南』出售各种大赛宠物、王宠、极品9c装、接代练、拍卖订单。回收不玩账号宠物。QQ1642276831 拿钱不干活的骗子代练!!! STeven QQ3103903290 大家小心 骗钱不干活!!千万提防!!! 【梓航个人收购】高价收购各种PK账号/PK宠物/各职业PK装备/高价雇佣PK战术大神,QQ:1874099650
[跳跳虎] 出售各种极品牛,大量王宠,平民宠。信誉收购各类脱坑号及宠物! QQ228488568 【清净专卖】收售魔力帐号/宠物/出售各种极品号/宠物/mb/QQ93233693 【骄阳代练】生产技能,双百,修正值三百,等级技能任务,宠物代练,售成品双百号,矿工套图QQ1074807733 【西瓜装备】9C PK装备专卖 全满10冒9C剑(369 25 15)强化杖 阿夏芙 PK装备定制 QQ1103255 【梓航个人出售】出两只满级满树海冠军大赛宠,寒冰巨龙(蓝龙),市面上总共三只,个人出两只。
【胖子代练】宝宝代练, 人物等级, 人物技能, 生产双百, 各种任务, 价格问过才惊喜 QQ1716375371 【流年】9C-PK装备专卖/装备定制/高价收购各种魔力流通物品 QQ32345222 【丢丢代练】新店9折,信誉效率代练,人/宠/技能等级,任务托管,QQ150259678 【英豪网络】专业烧技能,专业烧技能,3元/万经验起,3元/万经验起,QQ:545118959微信:18976576888 『R牌任务』任务托管,PK连号信誉代练,树海学技每周发车QQ171805251
查看: 131562|回复: 1012

[出售] 熔岩队 翼龙 绿帽 巨螯螃蟹 改穴龙 改迷你龙 围巾兔 魔鼠 幽灵猫 爆裂 技能证时水图鉴

[复制链接]

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
发表于 2020-2-15 22:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 buenos 于 2020-10-21 14:49 编辑
2 W. F! b- x, M+ s3 u) B) u5 K4 G" o6 c1 B5 h7 X: z. U. a) x
卖出已删。
$ B. M: z) ]0 j0 v
  D! @8 U  Q2 U' o5 u6 J, b; G5 R7 ]$ f

) I# T# k0 A  W" N6 P【宠物】9 r  I. S6 J6 P. v5 c
【注】买宠都可以免费带学散步  g+ l7 i: D5 @$ I  S
/ j/ V$ H6 L- W
魔蓝UD:
9 b! z7 ]3 Y3 \4 t0 @11D 44300 --- 30R  不敏魔(混敏 1907 3558  255 407 345 精神302)
: E2 n; y/ U9 ]2 H: ^1 x$ u: G& [! t+ U5 d  H0 e
110级一队6~8D 改熔岩 满树海 220~223敏段 --- 520R
9 ^) O5 g# W. `: D+ n. H 熔岩队6~8D .jpg * Z5 n6 W- L, N4 h/ I/ H' t
5 c2 D6 z. z  }% Y

( o( S5 E& M" T/ ^( X$ w+ p110级 4D 00022 纯攻改穴龙 满树海 数据强悍 --- 200R+ t0 H1 g9 r7 v3 K1 g
改穴龙00022.jpg 6 f: |. Y3 J0 h; ~( I/ ?
( l% A- ]: y; J
110级 6D 11121 纯血 翼龙 满树海带散步 --- 120R% f% H% }/ C1 S4 M) q  F& L
白翼龙11121.jpg
9 i; `! ^; F- O; d+ L
7 z& b2 R9 b. q3 F& d4 h$ |109级 4D 02200 围巾兔 纯魔混2血 满树海 --- 140R: w6 U) k, ^3 G' E' ?4 |
围巾兔02200.jpg 3 V. o! f6 N" J3 v! m3 f

. f9 J3 `  t) h8 y) g  J5 W. g* v; ?7 M2 r/ B* y/ ]/ U7 l$ ]
84级 7D 03202 幽灵猫 没技能带散步 --- 88R90级 3D 11010 魔化水鼠 没技能纯魔 --- 88R
, c( v4 ~; C6 N110级 7D 10141 绿帽哥布林  2492 1648  897 391 278  纯攻无技 ---  99R5 z$ {+ N/ _9 w/ ^! I& s0 e( [0 B6 i
110级 12D 04224 天真的迷你龙  3133 1305  595 414 256  纯血4技 --- 70R9 y- \" o( h2 u( f! O
110级  1D 10000  巨螯螃蟹  3161 1478  364 725 212  纯血混4攻没技能 --- 90R 档次钱 怎么也比2D强7 q& I0 N; g7 d) a- ~; Z8 E7 w/ a& X

2 [/ H+ J! b1 [7 z/ G2 H一些实用平民宠,都是1级,新手福利(数据请自行模拟):
1 N9 Q2 t3 X8 K* ^$ s+ _绿帽哥布林 17D 43424 -- 2w9 @4 m0 I4 j: @6 x9 K
棉球  6D 32010  -- 18w' e% U: o# I# E( u2 T4 E
棉球13D 14044  --  8w
( J3 l" |3 M3 T: b+ X: A* y9 [各色5~10D波波(红7蓝3紫6绿0)2w/只 打包1w/只* l( a3 S2 O' v4 m% ~: v- G

/ K8 P7 v. \2 G# Q+ a( ]% T【道具】5 {* C/ I" `+ Q8 R2 Z
技能证 --- 2.5w/张  还184张
3 u9 H1 B4 k" R& o, w0 `' p4 t" [/ o5 r
纯地水晶4w一个  纯风水火3w/个(暂时只有水的了)+ _- O3 E0 }8 B3 B, T$ n

) @& a0 e9 |# K! Q, o* k; v; g' [, N- n
乾坤小提琴(30攻 满耐) --- 40w
, u' x" I9 O/ x( ^" i4 j强补小提琴[293/300] --- 30w! `' ?" U$ A- \
火祈祷小提琴[30攻 298/300] --- 15w
* d# z. w+ C  J6 K/ T0 [0 s风祈祷小提琴[28攻 满耐] --- 15w
# C) P$ k' \; ^5 r' L( X. \! N& W5 c: h
4满强化杖(攻击/精神/回复/耐久满,只有魔攻没满但是超过320没意义,配个悲叹足矣)--- 只要50R! N  M4 }5 b- L, G# g, x
强化杖5回.png 1 b1 ^, A( t( G- x

4 e( E: Y/ M. u心头灭却 --- 5w 还0个8 t  ~* y2 t- v+ }# \2 w( i( |  B
岚的药丸 --- 5w 还0个
3 a- q- n* _1 W- ?岚的念珠 --- 5w 还0个+ H6 L2 K, M5 |1 N& P; y
诅咒项链 --- 2w 还4个8 c5 L# S  ^- }  Y; L/ K: E; K! T' j) K
宇治金时 --- 2w 还0个
8 `, F# u; k( q8 Z人魔草泪 --- 6w 还0个: a" s+ B1 Z2 z9 Q: l" E) N, h8 s
托德的琴 --- 5w 还0个
  V+ W8 [0 w' u5 ]1 r& W# d腿骨        ---5w 还3个" _  q2 y5 `. n: h
银币        --- 5w 还2个3 n( L7 {+ {  z- m( B; [/ p5 p
20级猫妖 --- 7w 还0只8 Q9 L( U/ b, h+ ~! Z& ~! x
* y; G7 B& p0 |: `8 z
! T' h8 V. a1 u2 q/ K5 Y2 @
爆裂14敏20命220血.png 3满100R    爆裂30攻15必8闪.png 3满80R  - p7 Y" L. u$ r; F( d3 I
冠军徽章全满.jpg 全满60w   冠军奖章30抗.jpg 差2抗魔 40w 冠军奖章32抗.jpg 全满不满耐 30w
- D6 x- }* f2 Q& U. S# @6 ]8 H, y4 t# P' a$ n# ?  v
【图鉴】(多要有折)
9 N; y1 u& G, w( p, F  F0 v" l
水蓝鸟魔 北极熊 哥布林 烟雾 宝贝炸弹 利牙 大地鼠 火蜘蛛 异形蜂 冰冷树精 惨白树精 盗贼 海蝙蝠 -- 3000
& @  G5 D, \4 q  ?布丁史莱姆 穴龙 水蓝菇 木乃伊 -- 5000: @4 d8 v3 K1 G5 K, Q; ^0 D9 Z
绿蛙吓人箱 妖花 岩地跑者 杀人蜂 -- 3w
6 o% n; L% Q5 ?, ~% b2 [5 S8 D' d' `石像怪 血魔 雏龙 使魔 旋律影子 -- 5w  {* t1 o; C  M- \
巨螯螃蟹  
牙骨(绝版) -- 20w) C  D7 C6 k  t+ v) C  k9 J2 M6 W6 h

) t* s7 l8 r& q企鹅252807618  骗子自重谢谢!' p- Z$ L9 ^& r8 O5 }; U7 Z

. G" g8 X1 |8 \) F3 }  E4 ?9 Q8 ]9 C# q# S3 D4 M! @/ G. E

5 C; c: }8 o4 J8 g( ~
8 T3 k$ Q0 R. f* z- e" q
9 P5 k9 ]$ v- R: L0 b5 h
& h1 i; w. h( w; z& Y4 C
5 W) d; [* v' c; b0 Q9 u( U) K. |; t# n8 S2 k) O% q2 F( s

6 Y: q* V: `2 z6 c
; D( r1 t" y- M: ]& l4 _! T9 r3 C! Y# f* i, R1 p
% ^9 L: R& s. a: D
: ?8 H$ }/ [: t6 C
改穴龙03211.jpg
改木队10~13D+.jpg

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-15 23:34:52 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:41:07 | 显示全部楼层
444444444444444444444444444
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-16 16:29:20 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-17 16:23:32 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-17 23:46:36 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-18 15:34:09 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-19 10:42:20 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-19 15:01:45 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-19 23:27:48 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-20 11:39:34 | 显示全部楼层
大的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大滴滴答答
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:29:45 | 显示全部楼层
大的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大滴滴答答
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-21 00:29:54 | 显示全部楼层
大顶顶顶顶顶顶顶的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大滴滴答答
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-21 13:43:40 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-21 21:27:56 | 显示全部楼层
333333333333333333333333333333333333333333
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-22 22:49:18 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-23 15:29:21 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-23 23:49:14 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大滴滴答答
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-24 22:57:13 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

欢喜的慈雨

UID
639286
积分
2551
阅读权限
85
元素碎片
1212
在线时间
1371 小时
最后登录
2020-10-21
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2020-2-28 15:06:31 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|魔力宝贝怀旧版 ( 京ICP备08104959号

GMT+8, 2020-10-21 20:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表